Aktualności dla rodziców

Dnia 22.09.2015 r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego i klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego z następującym porządkiem obrad:

 

I część: zebranie w sali audiowizualnej z dyrekcją szkoły

 

II część: zebranie z wychowawcami w pracowniach wg poniższego harmonogramu:

Kl. II TI/TE – ogólna (102 b)

Kl. III TI – geografia (206)

Kl. II TG – matematyka 2 (102 A)

Kl. III TG – biologia (101 A)

Kl. II TO – historia (106)

Kl. III TO/ TE – humanistyczna (207)

Kl. II TH – turystyka 2 (306)

Kl. III TH/ TT – pracownia hotelarska (303)

Kl. II TŻ – technologia żywności 2 b

Kl. II a – język polski 2 (305)

Kl. II b – WOK (108)

Dodaj komentarz

Or