INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Dnia 1 września 2014r. w auli szkoły rozpoczęto uroczyście rok szkolny 2014/2015. Dyrektor Leszek Molka przywitał serdecznie wszystkich zgromadzonych, następne przekazał kilka ciepłych słów do uczniów i nauczycieli. Zwrócił szczególną uwagę na uczniów klas pierwszych, zapewniając ich o trafności wyboru szkoły, gdzie oprócz nauki będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Pierwszoklasistom, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dyrekcja wręczyła legitymacje szkole. W tym roku otrzymali je następujący uczniowie:

1. Buniewicz Kacper kl. Ib
2. Starczyńska Natalia kl. Ib
3. Suska Ada kl. Ia
4. Dębińska Jagoda kl. Ib
5. Olszewska Rozalia kl. Ia
6. Adamczak Marta kl. Ia
7. Ochman Małgorzata kl. Ia
8. Bliszcz Iga kl. Ib
9. Margel Marlena kl. Ia
10.Dacko Monika kl. Ia
11.Pawlik Aleksandra kl. Ib
Uczniowie klas pierwszych złożyli tradycyjne uroczyste ślubowanie, którego słowa powtarzali za panią Beata Diwyk – wychowawcą klasy Ia. Pierwszy dzwonek zaprosił wszystkich do klas na spotkania z wychowawcami.

rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku