Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna 2014/2015

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot
Bodziewska Maria nauczyciel bibliotekarz
Bręk Danuta język niemiecki
Cywińska Renata religia
Diwyk Beata język polski
Diwyk Marek wychowanie fizyczne
Frelkowska – Makówka Anna język angielski
Ćmiel Karol język polski
Dyker Anna
wiedza o społeczeństwie
Izdebska Dorota historia sztuki, wiedza o kulturze
Jaworska Janina matematyka
Subocz Marek
język niemiecki
Łojewska Beata matematyka, informatyka – urlop
Łojewski Andrzej geografia
Mańska Maria wicedyrektor szkoły, chemia
Korba Waldemar
religia
Matysko Beata język angielski – urlop
Molka Leszek dyrektor szkoły, informatyka
Morawski Krzysztof język angielski
Niewczas Sławomir język polski
Nowalska Ewa
matematyka
Piwońska Agnieszka edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości
Pawlik Joanna wychowanie fizyczne
Rojek Waldemar fizyka, matematyka
Romaniuk Jerzy historia
Ruta Jolanta biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Rystok Agnieszka język polski – urlop
Wawrzonowska Katarzyna
język angielski
Wilczyński Mirosław wychowanie fizyczne

Dodaj komentarz

Or