Naszym Absolewntom

Wszystkim piszącym w tym roku maturę życzymy jasnego umysłu, powodzenia oraz ogromu szczęścia.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i pracownicy II LO

P.S. Pamiętajcie o długopisach z czarnym wkładem oraz dowodach osobistych.