Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne wystawione przez OKE  w Poznaniu będą do odebrania w szkole dnia
30 czerwca 2015r. od godziny 11.00. W przypadku, kiedy absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, osoba wyznaczona przez niego, która będzie odbierać dokument musi okazać upoważnienie.