PESEL na legitymacjach szkolnych

Proszę wszystkich uczniów o zgłoszenie się do sekretariatu w celu uzupełnienia numeru PESEL na legitymacji szkolnej.