Profile klas

Warunki kształcenia – charakterystyka klas

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy naukę w następujących klasach:

• HUMANISTYCZNA

dla uczniów chcących studiować: filologię polską, angielską lub niemiecką,

także dla zainteresowanych prawem, ekonomią, politologią, stosunkami

międzynarodowymi i integracją europejską oraz filozofią, pedagogiką,

psychologią, a także kierunki artystyczne, socjologię, dziennikarstwo, archeologię,

kulturoznastwo, geografię, geologię, turystykę i hotelarstwo

• BIOLOGICZNA

dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii,

farmacji, fizjoterapii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych

• MATEMATYCZNA

dla uczniów, którzy zamierzają w przyszłości studiować: informatykę,

matematykę, fizykę, kierunki politechniczne, a także: medycynę, biotechnologię

lub ochronę środowiska

Nauka trwa 3 lata.

Po pierwszym roku nauki możliwość zmiany kierunku.

Wybór od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

W klasie II – III uczeń wybiera fakultety przygotowujące go do matury.

Dodaj komentarz

Or