Zarząd rady rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przewodniczący – Maciej Szymczak
z-ca przewodniczącego –  Sławomira Kowalczuk
skarbnik –  Renata Koguciuk
sekretarz – Marek Pawlik
KOMISJA REWIZYJNA
przewodniczący – Krzysztof Bałut
sekretarz – Jerzy Buczkowski

Dodaj komentarz

Or